İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics   

Hakkımızda - Görüşlerimiz

Hakkımızda - Görüşlerimiz

Morbid obezite gerek hayati riskler içeren bir hastalık olduğundan ve gerekse hızla yaygınlaşması nedenleri ile tüm dünyada çok önemli bir sağlık sorunudur.


Şişmanlık yani bariatrik cerrahide ülkemizdeki durum nedir ?

agt
Morbid obezite gerek hayati riskler içeren bir hastalık olduğundan ve gerekse hızla yaygınlaşması nedenleri ile tüm dünyada çok önemli bir sağlık sorunudur. En etkin tedavisi ise makul sayabileceğimiz riskleri olan ve “bariatrik cerrahi” olarak bilinen bir dizi laparoskopik yani kapalı ameliyatlardır. Morbid obezite tedavisinde diyet/egzersiz ile zayıflama hastaların % 95’inden fazlasında hiçbir işe yaramamaktadır ve bir dönem kilo verilebilse de sonrasında fazlası ile geri alınması bir istisna değil neredeyse “kural” ‘ dır. Öte yandan bariatrik cerrahi morbid obeziteyi en etkin ve kalıcı biçimde sonlandıran tek tedavi şeklidir. Bu anlatılanların tamamının bir ders kitabı bilgisi olduğu da bir gerçektir.


Dünya genelinde nereye bakarsak bakalım bu konu ile uğraşanların en temel özellikleri bu konuya kendini adamaları ve değişik tıp disiplinlerinden de destek alarak bir ekiple ve birer merkez olarak bu konuyla uğraşmaları ve yoğun deneyim sahibi olmalarıdır. Yani hem meme hastalıkları , hem basur ve hem de ileri laparoskopik ameliyatlar olan bariatrik cerrahi gibi birbirleri ile hiç alakası olmayan konuların birkaçı ile birlikte uğraşmak kanaatimizce “kaliteden fire vermeden” mümkün değildir. Buna kimsenin kapasitesi ve vakti, mümkün değil yetmez ve ayrıca gerek de yoktur. Her konuda olduğu gibi “tevazu” şarttır. Bariatrik cerrahi gibi hem laparoskopik ve hem de rekonstrüktif bir girişim olan ve tamamen aynı anatomik bölgeyi (üst sindirim sistemi) ilgilendiren reflü cerrahisine yıllardır gönül vermiş olmamız ve başka bölge ve organların cerrahisi ile hiç ilgilenmememiz de tamamen bu yüzdendir.
Şişmanlık cerrahisi yani bariatrik cerrahi ile ilgili olarak ülkemizdeki problemlere değinirken önce çuvaldızı kendimize yani biz doktorlara batırmamız gerekir. Herşeyi yapabileceğini ve cerrahinin her alanında sınırsız biçimde cirit atabileceklerini düşünenler bu konunun aşırı riskli birtakım girişimlermiş gibi görünerek son derece yanlış algılanmasına yol açabilmektedirler. Halen 7-8 saat süren ameliyatlar yapıldığını ve malesef kabul edilemeyecek komplikasyonların oluştuğunu ve hatta aslında önlenilebilecek can kayıplarının bile oluşabildiğini duyuyor ve üzülüyoruz.


Toplumumuzun hatırı sayılır bir bölümü ise bariatrik cerrahiyi adeta estetik amaçlı bir girişim gibi algılamaktadır ve bu da tamamen yanlıştır. Temel amaç hayatı uzatmak , yaşam kalitesini ve sağlığı arttırmaktır. Estetik açıdan gerçekleşen kazanç ise sadece ikincil bir durumdur.


Öte yandan özellikle büyük illerde yeni yeni kendilerini tamamen bariatrik girişimlere konsantre etmiş bazı cerrah arkadaşlarımız hiç de yok değildir ve büyük bir ivmeyle bu konudakini çalışmalarını sürdürmektedirler.
Bakanlığımızın da morbid obezite konusunda çok duyarlı olduğuna ve özellikle koruyucu hekimlik açısından ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve eğitmek adına çok yoğun bir uğraş verdiğine değinmek yerinde olacaktır. Cerrahi tedavi opsiyonunun da ülke genelinde yaygınlaşması için daha da fazla desteklerini bekliyoruz.


Şişmanlık/Aşırı şişmanlık/Şişmanlık cerrahisi ile ilgili son sözlerimiz

may
Şişmanlar inanın ki özel insanlardır. Çoğu aslında kendisi ile dalga geçebilen son derece espirili, zeki ve malesef amansız bir problem olan aşırı kilolu olmanın pençesine düşmüş ve aslında bu konuda hiçbir suçları bulunmayan kişilerdir. Toplumda oluşan yanlış algılamalar sonucu boğazlarına sahip olamayan iradesiz kişilermiş gibi haksız suçlamalara maruz kalmaktadırlar.


Şişmanlığı giderici ameliyatların ise kalıcı, güvenilir tek çözüm olduğu bilimsel bir gerçek iken, maalesef bu konuda ülkemizde hem halkımız hem de tıp dünyasında var olan algılama yanlışlığı morbid obezlerin bariz mağduriyetine neden olmaktadır. Başarısız olan diyet girişimlerinden sonra ailelerin israrı veya çevresel baskılarla tekrar tekrar başarısızlığı muhtemel diyet, spor, sosyal yaşam, hatta şarlatanlık boyutuna ulaşan bitki ,ilaç vs .. gibi zaman öldürücü yöntemlerle morbid obezlerin cerrahi tedavisi geciktirilmektedir.


Öncelikle morbid obezite söz konusu ise ki bunun kriterlerinden uzun uzun bu sitede bahsedilmiştir, ileri derecede şişman olanların bilinçli bir şekilde mutlaka tedavi arayışına girmeleri şarttır. Öncelikle uygun diyet ve egzersiz programlarını mutlak surette denemelidirler. Ancak başarılı olmuyorlar ise mutlaka ileri tedavi yöntemlerine başvurmalı ve bu konuda cesaretli davranmalıdırlar. Zira aksi takdirde beklenen yaşam sürelerinin kısalacağından muhakkak haberdar olmalıdırlar.


Kendilerine cerrahi tedavi seçeneği sunulduğu anda da karşı karşıya oldukları ekiplerin deneyimini mutlaka sorgulamalılar.


Ameliyat masasından tutun da, laparoskopik aletlerin bile “özel” ve obezlere uygun olarak üretildiği günümüzde bu “özel” hastaların en doğal hakkı “özel” ekiplerdir. Hastalar öte yandan ekibin “özel” oluşunun “özel” sektörde olması ile alakalı olmadığını çok iyi bilmelidirler . En önemli ve hayati konunun karşılarındaki ekibin deneyimi olduğunu akıllarından hiç çıkarmamalıdırlar. Adı obezite cerrahisi merkezi olup da hiçbir içeriğin ve gerçek anlamda bir ekibin var olmadığı ticari yapılanmalara çok çekinceli davranmalıdırlar.


Obezler bunu son derece iyi yapmakdadırlar.

Morbid Obez Olabilirsiniz Ama Çaresiz Değilsiniz

0 533 203 28 62
0 532 176 18 05
Mail Gönderin