İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics   

Hakkımızda - Merkezimizin özellikleri

Hakkımızda - Merkezimizin özellikleri

İstanbul Bariatrics’in en önemli özelliği; profesör seviyesine ulaşmış deneyimli cerrahların bir araya gelmesi sonucunda kurulmuş olan ve konularında uzman komple bir ekibe sahip bir “şişmanlık cerrahisi” merkezi olmasıdır.

Kurucumuz

Obezite merkezimizin kurucusu Prof Yerdel

Prof. Yerdel 2012 yılında “örnek” bir “şişmanlık / obezite cerrahisi merkezi” olan İstanbul Bariatrics’i kurmuştur. Merkezimizin amacı dünya standardında hizmet vermek ve bildiklerimizi paylaşmaktır. Bu bağlamda kapılarımız konuyu öğrenmek isteyen tüm meslektaşlarımıza da açıktır.

Uluslararası konsültanımız

Amerikalı arkadaşımız Dr. Mitchell Roslin ise ekibimizin “overseas”, yani uluslararası konsültanıdır. Bazı ileri komplike olguların tedavisinde kendisiyle ortaklığımız mevcuttur. Dr. Roslin 10.000 civarı obezite ameliyatını tamamlamış New York’lu bir dünya eksperidir. Özellikle ikincil ve üçüncül girişimlerde paha biçilmez deneyime sahiptir.

 

Obezite cerrahisi sonuçlarımız. İlk 337 olgumuz. İstanbul Bariatrics

Mide küçültme ameliyatlarına kimler aday ?
Tüp mide ameliyatına hasta nasıl hazırlanmalı ?
Şişmanlık için kimler ameliyat olamaz ?

obezite cerrahı Prof Dr Mehmet Ali Yerdel

Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel

Prof. Yerdel yaklaşık 25 yıldır bu işin içindedir ve 13 yıldır da İstanbul’da çok yoğun biçimde laparoskopi, endoskopi, reflü ve akalazya tedavisi , mide hastalıkları ve obezite cerrahisi ile uğraşmakta olan deneyimli bir laparoskopik cerrahtır. Endoskopi, laparoskopik cerrahi ve mide hastalıkları ile ilgili ilk temel eğitimini 1990’ların başında Japonya’da almıştır. Sonrasında, Ankara Üniversitesi’ndeki hocalık döneminde binlerce olguda temel laparoskopi deneyimi kazandıktan sonra 1998’de A.B.D. Yale Üniversitesi’nde “advanced laparoscopic skill acquisition program” olarak bilinen ileri laparoskopik cerrahi eğitimini tamamlamıştır. O günden zamanımıza dek ise ileri laparoskopik cerrahi, laparoskopik anti-reflü girişimler, laparoskopik akalazya cerrahisi, mide hastalıkları ve obezite cerrahisi ile uğraşmaktadır.

Prof. Yerdel obezite merkezimizi kurmadan 6 yıl,  yoğun biçimde klinik deneyim kazanmıştır.  İleri laparoskopi ve obezite/bariatrik cerrahi eğitimlerini gittiği onlarca kursu saymaz isek öncelikle A.B.D. New York’taki birkaç merkezde almıştır. Orada bu hastaların hazırlanması, koordinasyonu, cerrahi teknik ve en önemlisi ameliyat sonrası dönemle ilgili temel eğitimlerini tamamlanmıştır.

New York Columbia Üniversite’sinden Prof. Mark Bessler’e de bir teşekkür borçluyuz. İlk iki mide by-pass’ı ameliyatımızı gene 8 yıl kadar önce İstanbul’a gelerek ellerimizden tutarak bize yaptırmıştır. Bunun sonrasındaki süreç; sürekli A.B.D. ve oradaki değişik merkez ve eksperlerle iletişim içinde kalarak, defalarca New York, İstanbul, Ankara üçgeninde uçarak sürmüştür ve çok yoğun bir obezite cerrahisi deneyimi ile sonuçlanmıştır.

Cerrahlarımızın yanı sıra, ekibimizi kısaca tanıtmak gerekirse ;

Genel Koordinatörümüz Selma Zvizdiç

Selma Zvızdiç ise “Johnson & Johnson” firmasında 18 yıllık üst düzey yöneticilik kariyerinden sonra Nisan 2014’te kliniğimizin Genel Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. Kendisi kliniğimizle ilgili neredeyse tüm yükü sırtlanmış durumdadır. Gerek ekip içi koordinasyonlarda ve gerekse hastalarla ilgili tüm durumlarda sıcak ve sevecen tavrıyla her konuda yardımlarını eksik etmemektedir.

 

 

Laborantımız Duygu Sancaklı

Merkezimiz bir diğer üyesi ise; laborantımız Duygu Sancaklı’dır. Kendisi obezite ameliyatı öncesi ve sonrasında tüm tetkiklerin eksiksiz olarak yapılmasından, hasta takibinden ve laboratuvar ile ilgili tüm konulardan sorumludur.

Sekreterimiz Canan Yüksel

Sn. Canan Yüksel hanımefendiyi de unutmamamız gerekir. Kliniğimizin tüm asistanlık ve sekretarya işlerini büyük bir özveri ve dikkatle yapmaktadır.

Sn. Mehtap Bayer  ise kliniğimizin video, internet, fotoğraf gibi “digital” yükünden ve görsel tasarım ve iletişiminden sorumludur.

Özetle:

Biz “İstanbul Bariatrics” olarak, hastalarımıza ömür boyu destek olmayı vaat ediyor; onları hep sağlıklı, fit görmek istiyor ve bunun için çabalıyoruz. Tabi bu durumda üstümüze büyük bir sorumluluk da almış oluyoruz. Ama biz bu sorumluluğun bilincinde olarak ekibimizi konunun uzmanlarından oluşturduk; yani, kısaca kliniğimizi tüm birinci dünya ülkelerinde olduğu gibi yapılandırdık…


Çünkü şişmanlık cerrahisi tamamen bir ekip işidir ve başka türlü bir merkez olma iddianız da olmamalıdır !

Tüm girişimlerimiz standardı belli olan, Fulya Acıbadem Hastanesinde yapılmaktadır.

Ekip ve Tecrübe şarttır:

Yapılanmamız aslında bundan ibarettir. Henüz bu denli deneyimli bir ekibin tam anlamı ile obezite cerrahisine konsantre olduğu bir merkez ülkemizde bilebildiğimiz kadarı ile çok nadirdir. Zaten ülkemiz genelinde bu konu ile ilgilenen kişilerin sayısı iki elin parmaklarını geçmemektedir. Bunların da bir kısmı her şeyle birden uğraşmakta olduğundan ister istemez olgu sayıları çok düşüktür.

Öte yandan mide küçültme ameliyatları “yaptım oldu” denilebilecek bir iş değildir. Yani hastaların işi ameliyat olur olmaz bitmez ve çok nadiren de olsa hayati komplikasyonlar gelişebilir. Şişmanlık cerrahisi; özellikle kanama ya da kaçak gibi % 1-2’ de olsa gözlenebilecek ancak oluştuğu takdirde hastanın yaşamını tehdit edebilecek komplikasyonlara gebe bir iştir. Önemli olan deneyimli cerrahlar tarafından bu durumların derhal anlaşılması ve gereken düzeltme ya da girişimlerin hemen uygulanmasıdır. Uzun dönemde ise nadiren de olsa bir dizi girişim ya da tekrar ameliyatlar gerekebilmektedir. Mide by-pass’ı ameliyatı gibi bazı cerrahi yöntemler esnasında en az iki deneyimli cerrahın varlığı şart olabilmektedir.

7 gün 24 saat hizmet

Bir de: kendinizi bu konuya adamış bir obezite cerrahisi merkezi iseniz sunduğunuz tüm hizmetlerin 24 saat boyunca ve haftanın 7 günü hastalara sunulabilmesi şartı vardır. Bu bir endoskopi gereksinimi, çıkan komplikasyonu gidermeye yönelik bir müdahale, radyoloji ekibiyle birlikte yapılacak bir girişim ya da acil bir ameliyat dahi olabilmektedir. Bu nedenle ameliyat yapan ekibin deneyiminin yanı sıra, en az iki tam yetkin “senior” cerrahın birlikte çalışması, deneyimli girişimsel radyologların varlığı ve yüksek teknolojili ve tam donanımlı hastaneler ile çalışmak kaçınılmaz olan gereksinimlerdir. New York, Londra ya da nereye bakarsanız bakın tüm bariatrik ünitelerin başında en az 2 cerrah bulunmaktadır. Obezite cerrahisi bu bağlamda tek başına yapılabilecek, yani “one man show” ‘ luk bir uğraş kesin kez değildir. Bu hem cerrahi esnasında, hem ameliyat sonrası erken dönemde ve hem de hastaların takibi sırasında geçerlidir.

Tüm serimiz, kısaca:

Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce obezite ameliyatı “0” ölüm ile gerçekleştirilmiştir.

Bu arada başkaları tarafından ameliyat edilip ciddi sorunlar yaşayan 10’larca hastada da bir dizi düzeltici girişim başarı ile tamamlanmıştır.

Dolayısı ile konuya evrensel boyutta bakarsak dünya geneline göre bile hatırı sayılır bir deneyimden söz etmekteyiz.

Obezite cerrahisi o denli yüz güldürücü ve hastaları sağlıklarına kavuşturucu bir yöntemdir ki; bu tedavi opsiyonunu hastalarımıza en mükemmel şekilde sunabilmek merkezimizin varlığının birinci amacıdır. Tüm obez hastalara en dürüst, en bilimsel ve en yüksek kalitede hizmet sunduğumuzdan en ufak bir şüphemiz yoktur. Çünkü merkezimizin kurucuları “ileri laparoskopik girişimleri” yıllardır son derece ciddiye almış kişilerdir ve gerek öğrenme süreçlerini ve gerekse bunun sonrasındaki ciddi klinik deneyimlerini tam olması gerektiği gibi Üniversite’ler kapsamında epeyce süredir tamamlamış durumdadırlar.

Morbid Obez Olabilirsiniz Ama Çaresiz Değilsiniz

0 533 203 28 62
0 532 176 18 05
Mail Gönderin