İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics   

Morbid Obezite - Vücut kitle indeksi nedir ?

Morbid Obezite - Vücut kitle indeksi nedir ?

Kilonuzu boyunuzun metre cinsinden karesine böldüğünüz zaman ortaya çıkan rakamdır. Vücut kitle indeksi (VKİ) İngilizce’de Body Mass Index (BMI) olarak ifade edilir.

1. Vücut kitle indeksi (VKİ) nasıl hesaplanır ?

vki

Diyelim ki ağırlığınız 100 Kg ve boyunuz 180 cm. Bu durumda VKİ = 100/1.82 , yani 100/3.24 ve sonuç: 30.8 ‘dir. VKİ’ niz bu durumda kabaca; “31” ‘dir.  Oysa aynı kişinin boyu 2 metre ise VKİ’si 100/4= 25 olacaktır.

2. VKİ sonuçlarına göre şişmanlık sınıflaması nasıl yapılır ?

Dünya sağlık teşkilatına göre VKİ nin 20-25 arasında olması “normal”,  25-30 arasında olması “kilolu”,  30-35 arasında olması  tip 1 obez ya da  “şişman”, 35-40 arasında olması “tip II veya ileri obez”, 40’ın üstünde olması ise  “morbid obezite” yani hastalık kabul edilecek düzeyde şişman olmak anlamını taşır.

vki-1

Vücut kütle indeksi Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından en çok kabul edilen şişmanlık ölçüsüdür. Morbid obezite ise vücut kütle indeksinin 40 ‘ın üstünde olduğu çok ciddi bir sağlık problemidir.

Ayrıca zamanımızda VKİ > 50 olması “süper” , VKİ > 60 olması ise “süper-süper” obezite olarak adlandırılmaktadır.

 

3. Günümüzün en önemli sağlık sorunlarının başında aşırı şişmanlık gelmektedir

İleri şişmanlık; A.B.D.’nde ülke sağlığını tehdit eden adeta bir “endemi” yani salgındır. Bunun nedeni muhtemelen; hızlı kapitalist düzenin dayattığı ayaküstü atıştırma ve “junk food” kültürü ve hareketsizliğe bağlı olumsuz çevre koşullarının bazı kişilerdeki genetik yatkınlıkla da birleşmesidir. Amerikan nüfusunun yaklaşık % 35’i obez ve % 8’i de morbid obezdir. Böyle baktığınızda Amerika’da 15 milyon morbid obezite ameliyatı adayı vardır ve yılda yaklaşık 300 000 kişi morbid obeziteye bağlı nedenlerle vefat etmektedir. Bu rakam sigaraya bağlı ölümlerin sıklığını zorlayıcı düzeydedir.

2030 – 2040 yılları arasına yapılan bir projeksiyon çalışması bu tarihlerde A.B.D. ‘de obezite sıkılığının toplumun % 50 ’sine ulaşacağını öngörmektedir.

Zamanımızda morbid obezite bir hastalık olarak önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaraya bağlı ölümlerden sonra ikinci sıraya yerleşmiştir.  Ayrıca  A.B.D.  2011 yılında obezite ile savaşta 190 milyar dolarlık bir fatura ödemiştir ve bu rakam tüm sağlık harcamalarının yaklaşık % 20 sine denk gelmektedir.


Çok kilo aldım giydiklerim yakışmıyor düzeyindeki bir şişmanlık ve morbid obezite ayrı şeyler mi ?

Kesinlikle! Morbid obezitenin tanımı çok nettir ve VKİ’nin 40 ‘ın üstünde olması demektir. Bir de VKİ 35-40 arası olup da aşırı şişmanlığa bağlı yan etkilerin (Tip II şeker hastalığı, hipertansiyon, karaciğer hastalığı , ciddi diz kireçlenmeleri, uyku apnesi, ciddi reflü hastalığı gibi) ortaya çıkmış olduğu kişiler de bunlarda da ameliyat gereksinimi net olduğu için morbid obez olarak kabul edilmektedir. Yoksa 9 kilo aldım, belimde yağ birikti tarzı ve temelde estetik kaygı oluşturan hafif ya da orta düzey şişmanlık durumları eğer VKİ 35’in altında ise konumuz kapsamı dışında kalmaktadır. Bu düzeydeki kilo durumlarında mide küçültme cerrahisi de gereksizdir ve uygulanmamaktadır.

Estetik amaçlarla yapılan “liposuction” ya da birtakım alternatif zayıflama yöntemleri , otlar, ve kimi zaman sağlığı tehdit edip ölümlere bile yol açabilen bitkisel ilaçlar da tamamen konumuz dışındadır.

Morbid Obez Olabilirsiniz Ama Çaresiz Değilsiniz

0 533 203 28 62
0 532 176 18 05
Mail Gönderin