İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics   

Obezite Cerrahisi - Tüp mide ameliyatı öncesinde neler yapılmalı ?

Obezite Cerrahisi - Tüp mide ameliyatı öncesinde neler yapılmalı ?

Öncelikle hasta etraflıca dinlenir ve uzun bir hikayesi alınır. Sonra da ayrıntılı bir değerlendirme süreci esastır.

İstanbul Bariatrics yaklaşımı

Obezite cerrahisi ile ilgili merkezimize gelen her hasta, öncelikle etraflıca dinlenir ve uzun bir hikayesi alınır.  Sonra da ayrıntılı bir değerlendirme süreci esastır !

Ameliyata uygun biri ; “Ben obezite ameliyatı olmak istiyorum”  diye başvurunca nasıl bir yol izlenmelidir ?

Morbid obezite’de kimlere ameliyat ? Prof Yerdel yorumluyor.

Her morbid obez ameliyat olabilir mi ? Malesef hayır ! Bu durumda ameliyat olabilme şartları nelerdir ? Canlı yayında yorumlanıyor.

Mide küçültme cerrahisi sonuçlarımız. İlk 337 olgumuz. İstanbul Bariatrics

Mide küçültme ameliyatlarına kimler aday ? Tüp mide ameliyatına hasta nasıl hazırlanmalı ? Şişmanlık için kimler ameliyat olamaz ?

Bu soruyu  ciddi ve yeterli süre diyet yapmış olmasına karşın kilo veremeyen (ya da verse de fazlası ile geri alan) ve cerrahiye yönelik önceden hiçbir tetkik yapılmamış olan bir morbid obez için sorduğumuzu varsayalım.

Merkezimizin yaklaşımı şöyle özetlenebilir:

CERRAHLAR İLE İLK GÖRÜŞME

Boy ve kilo ölçümü ve vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplanmasından sonra hasta etraflıca dinlenir ve şeker, tansiyon, uyku apnesi gibi yandaş hastalık durumları bir bir sorgulanır. Önceki ameliyatlar, aldığı ilaçlar , uyku apnesi için CPAP kullanım durumu öğrenilecek şekilde uzun bir hikaye alınır.  Sonra da ayrıntılı bir muayene ve klinik değerlendirme  süreci esastır.

SİGARA İÇİMİ TERCİHEN AMELİYATTAN 2 AY ÖNCE SONLANDIRILMALIDIR

DİYETİSYEN VE PSİKOLOG GÖRÜŞMELERİ

Tüm hastalarımız tüp mide ameliyatı öncesinde mutlaka psikoloğumuz Eldem Erdem  ve diyetisyenimiz Fatma Kahraman ile görüşürler.  Ameliyatı neden olacaklarını, nasıl bir ameliyat olduğunu, ameliyat sonrasında kendilerini tam olarak nelerin beklediğini, nasıl bir diyet / beslenme ve yaşam tarzı ile karşı karşıya kalacaklarını, tüm muhtemel risk ve olası yan etkileri eksiksiz anladıklarını ve ciddi bir psikiyatrik hastalık, madde bağımlılığı, intihar düşüncesi ya da “duygusal” yemek yeme bozukluğu olmadığını netleştirmemiz için bu şarttır. Neticede uyumlu, akıllı ve ameliyata iyi biçimde motive olmuş hastalar tüm proje için çok büyük kolaylık yaratacaktır.

ÖMÜR BOYU DESTEK !

Morbid obezite hastaları ameliyat sonrasında birtakım yeni yaşam koşullarına muhatap olurlar ve ekibimiz için iş ameliyatı yapmakla bitmez ve aslında yeni bir süreç başlamış olur !  Bu nedenle hastalarımıza ameliyattan sonra ilk 5 yıl mutlaka ve bazen de ömürleri boyunca destek vermemiz gerekir. Tüm bu aşamalarda konunun uzmanı ve deneyimli psikolog ve diyetisyenlerle çalışılır.

AMELİYAT ÖNCESİ DİYET

Diyetisyenimiz ayrıca tüm tüp mide ameliyatı kararı alınmış hastalarda, ilgili hastanın ameliyat öncesi en az son 10 gün boyunca uymaları gereken bir diyet verecektir. Bu diyetle amaçlanan ; verilen ilk kiloların karaciğerden olması sayesinde karaciğer yağlanmasını ve dolayısı ile büyüklüğünü azaltmaktır.  Bu sayede cerrahların işi bariz biçimde kolaylaşır ve hem ameliyat süresi kısalır ve hem de olası komplikasyonlar minimale indirilmiş olur.

İleri derecede kilolu ve VKİ (vücut kitle indeksi) 60’ın üstündeki süper-süper obezlerde ameliyat öncesinde arzulanan kilo kaybı daha da fazladır ve bu durumda hem diyetisyene daha fazla iş düşer ve kimi zaman da geçici mide balonu uygulamaları ile kilo kaybına yardımcı olunabilir.

KAN VE İDRAR TESTLERİ

Mide küçültme ameliyatı öncesi hastalara, bir check-up programı gibi, kandaki vitamin ve bazı mineral düzeyleri de dahil olmak üzere ayrıntılı bir kan tahlili yapılır. Karaciğer, böbrek, kanama / pıhtılaşma fonksiyonları, kan grubu, virüs markerları gibi birçok durum kliniğimizdeki doktor ekibimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirir.

Obezite ameliyatı öncesi tüm kadın hastalarımıza gebelik testi yaptığımızı da vurgulamak yerinde olacaktır. Hamile olmak bu ameliyatı olmaya “engel” bir durumdur.

Detaylı kan testleri ve üst batın ultrasonunun ardından, yaş ya da yandaş sağlık problemleri nedeniyle bu ameliyatlara mani bir durumun olup olmadığını anlamak zamanımızın olanakları ile uzun sürmez .

KALP , AKCİĞER, ENDOKRİN VE DİĞER MUAYENELER

Merkezimizde en fazla 2 günde hastalarımız tüm değerlendirilmelerden geçirilebilmektedir. İleri kalp hastalığı veya ciddi akciğer problemi olan 60 yaşındaki bir morbid obezite hastasında ameliyat şansı çoğunlukla yoktur.  Dolayısı ile öncelikle yandaş tıbbi problemlerin varlık ve derecesi ve bariz hormonal bir problem olup olmadığı derhal ortaya konulmalıdır. Bu aşamada endokrinoloji, kardiyoloji ve akciğer hastalıkları uzmanları ile birlikte çalışılmaktadır.

Endokrinolog öncelikle Cushing, hipotiroidi gibi hormon hastalıklarına bağlı bir şişmanlığın söz konusu olmadığını muayene ve bazı kan testleri ile saptar. Diyabet (şeker hastalığı) varlığı, süresi, aşaması, insülin kullanma durumu da bu aşamada net biçimde ortaya konulacaktır. Bize başvuran çoğu hasta zaten bu aşamalardan geçmiş durumdadır ama önceden de söylediğimiz gibi  burada “bakir” bir hastaya evrensel boyutta nasıl yaklaşılması gerektiği anlatılmaktadır.  Bu sayede ilk olarak şişmanlığın “eksojen” yani dış nedenlerden (çok yemek gibi) oluştuğu  saptanır.

“TÜM” morbid obezite cerrahisi adaylarını bir kalp doktoru ve göğüs hastalıkları uzmanı görür.  Kardiyolog detaylı hikaye ve muayene sonrasında hastanın yaşına ve basit tetkik sonuçlarına göre kimi zaman eforlu EKG ve hemen her zaman da normal EKG ve ekokardiyografi (EKO) Bu tetkiklerin tamamı 20 yaşında şişmanlık dışı hiçbir problemi olmayan genç hastalarda tabi ki gerekmeyebilir.  Öte yandan çoğu bir dizi probleme sahip obez hastaların kalp fonksiyonunun ameliyat öncesinde mükemmel olduğunu anlamak hepimiz için son derece rahatlatıcı olmaktadır.  Kimi “riskli” hastaların değerlendirilmesi sırasında; nadiren de olsa anjio bile gerekebilmektedir.

Sonrasındaki durak ise akciğer sağlığının değerlendirilmesi için göğüs hastalıkları uzmanları olmaktadır. Gene hikaye ve muayenenin ardından akciğer uzmanı mutlaka solunum fonksiyon testleri ve röntgen filmi uygular ve belki de kan gazlarını görmek isteyebilir. Bu sayede hem ameliyat esnasında ve hem de obezite ameliyatı sonrasında hastanın ne oranda risk altına gireceği ve yaşanması muhtemel problemler daha detaylı biçimde anlaşılmış ve kimi zaman da hayati önem taşıyabilen önlemler erkenden alınmış olur. Ayrıca gene göğüs hastalıkları uzmanı ve nefes terapisti uzmanı tarafından, ameliyat sonrası dönemde kullanılacak olan “toplu-spirometre” aygıtını nasıl kullanacakları hastalara anlatılır.

Nadiren de olsa kardiyolog ya da akciğer uzmanı hastanın mide küçültme ameliyatı olmasına mani olabilecek ciddi kalp ya da akciğer sıkıntılarını ortaya koyabilir.

Morbid obezite ameliyatı öncesinde mutlaka yapılması gereken başka neler vardır ?

Çok önemli iki tanı aracı tüm morbid obezite ameliyatlarından önce rutin olarak kullanılmak zorundadır. Bunlar hastaya gastroskopi ve üst batın ultrasonu yapmaktır.

ENDOSKOPİ (GASTROSKOPİ)

Tüm şişmanlık ameliyatları öncesinde mutlaka bizzat endoskopi yapmaktayız. Bu evrensel bir kuraldır.  Endoskopi Latince’de içeriye bakmak demektir ve burada söz konusu olan “gastroskopi” yani mideye fiberoptik bir hortumla bakmaktır. Endoskopiyi mutlak surette kendimiz yapmaktayız. Taşın altına elini koyanların başında biz yani bariatrik cerrahi ekibi geldiğinden ve ne ameliyatı yapacak olursak olalım konu üst sindirim sistemini ilgilendirdiğinden; yandaş yutma borusu, mide ve onikiparmak barsağı problemlerinin olmadığını kesin anlamak için bu şarttır. Ünitemizde bu çok kolay ve mükemmel şartlarda yapılmaktadır.  10.000 olguyu aşmış deneyimle, mutlaka bir anestezi uzmanı varlığında hastayı uyutarak yaklaşık 4 -5 dakikada yapılır endoskopi. Bu sayede hastalar endoskopi yapıldığının farkına bile varmazlar.

Endoskopi zor mu?

Sn. Hale Caneroğlu endoskopi deneyimini anlatıyor.

gastroskopi kolay mı ? hastamız canlı yayında deneyimlerini aktarıyor.

Sn. Ümit Atagün bir inşaat mühendisi. canlı yayında endoskopi ya da gastroskopi deneyimlerini anlatıyor. Yapılış şekline göre hasta konforunun ne denli değişebildiğine net biçimde ışık tutuyor.

ÜST BATIN ULTRASONOGRAFİSİ

Ameliyat öncesi dönemde bir de mutlaka üst batın ultrasonu deneyimli radyologlar tarafından gerçekleştirilir. Ultrason tamamen zararsız ve hastanın ışın almadığı kolay bir görüntüleme yöntemidir. Obez kişilerde son derece sık gözlenebilen safra kesesi taşı bulunup bulunmadığını ve nadiren de olsa olabilecek başka karın içi yandaş problemlerin varlığını anlamada yardımcı olmaktadır ultrason. Bariatrik cerrahi öncesinde safra kesesinde taş saptandığı takdirde aynı seansta safra kesesi ameliyatını da yapmak mümkün olmaktadır. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş olur ve obezite cerrahisi sonrasında ikinci bir ameliyata gerek kalmaz. Ayrıca karaciğer yağlanmasının da objektif olarak değerlendirilmesi gene ultrason ile mümkündür.

KOLONOSKOPİ

Tüm 40 yaş ve üstü hastalara mide küçültme ameliyatı öncesinde kolonoskopi yapmak İstanbul Bariatrics hazırlık protokolüne son yıllarda eklemiş olduğumuz yeni bir uygulamadır. Obezite kolon kanseri için bir risk faktörü olduğundan, eğer son 1-2 yıl içinde güvenilir bir kolonoskopi yapılmamış ise “tarama” amaçlı kolonoskopi yaparak birçok kanserleşebilecek polibin operasyon öncesinde çıkartılması mümkün olmaktadır.

Bu tarama sayesinde erken evre kolon kanseri saptadığımız bir olgumuzda; öncelikle laparoskopik kolon ameliyatı yapılmış ve ondan bir sene sonra ise aynı kişiye “tüp mide” ameliyatı yapılarak o kişinin hayatı aynı yıl içinde 2 kez kurtarılmıştır. Diğer olguların % 50 sinde ise çeşitli boyut ve özellikte polipler bulunarak çıkartılmış, ve dolayısı ile kolon kanserine gidiş büyük ölçüde engellenmiştir.

Kolonoskopi nedir ve neden hayati önem taşıyabilir? Prof. Yerdel canlı yayında anlatıyor.

Prof Yerdel kolonoskopinin önemine dikkati çekiyor. Belli yaşa gelen herkesin herhangi bir şikayeti olmasa da neden kolonoskopi yaptırması gerektiğini anlatıyor.

MAMOGRAFİ

Tüm 35 yaş ve üstü kadın hastalarda ise mamografi  (ya da MR) ile memeleri değerlendirmek de, İstanbul Bariatrics hazırlık protokolüne son yıllarda eklediğimiz bir başka yeniliktir.  Çünkü obezite meme kanseri için de kanıtlanmış bir risk faktörüdür. Bu nedenle obezite ameliyatı öncesinde memelerin durumunun da detaylı biçimde değerlendirilmiş olması hastalara ek bir güven ve yarar sağlamaktadır.

AMELİYAT ÖNCESİ YAPILAN TETKİKLERİN DETAYLI LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN >>

KOLONOSKOPİ ÖNCESİ KOLON HAZIRLIĞI FORMU İÇİN TIKLAYIN >>

AMELİYAT ÖNCESİ YAPILAN TETKİKLERİN ANLATIMI VE AMELİYAT ÖNCESİ ÖNEMLİ UYARILAR İÇİN TIKLAYIN >>

AMELİYAT ÖNCESİ GÖRÜŞME

Her türlü tetkik ve değerlendirilme tamamlanmış hastalarımız ile ameliyattan 2-3 gün önce yaptığımız görüşmede kan sulandırıcı ilk iğnenin ameliyat öncesinde ne zaman yapılacağı, ameliyat öncesi günde bol sıvı almaları, grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanmamaları için kalabalık ve çoluk çocuklu ortamlarda bulunmamaları söylenir.

TÜM KADIN HASTALARA OBEZİTE AMELİYATI SONRASI İLK BİR YIL İÇİNDE KESİNLİKLE HAMİLE KALMAMALARI GEREKTİĞİ DE HER FIRSATTA VURGULANMALIDIR.

UYKU APNESİ NEDENİ İLE CPAP KULLANMAKTA OLAN HASTALARIN ALIŞIK OLDUKLARI CPAP CİHAZINI, AMELİYAT OLACAKLARI GÜN HASTANEYE GETİRMELERİ İSTENİR.

Morbid Obez Olabilirsiniz Ama Çaresiz Değilsiniz

0 533 203 28 62
0 532 176 18 05
Mail Gönderin