İstanbul Bariatrics | Blog

İstanbul Bariatrics   

Obezite Cerrahisi - Tüp mide (mide küçültme) ameliyatı

Obezite Cerrahisi - Tüp mide (mide küçültme) ameliyatı

Tüp mide / mide küçültme ameliyatı; adı üstünde; mideyi adeta “muz” görünümünde ince uzun bir tüpe çevirerek “küçülttüğümüz” laparoskopik (kapalı) bir girişimdir.

1. Tüp Mide ameliyatı Nedir?

İngilizce literatürde “sleeve gastrectomy” olarak bilinen bu “mide küçültme” (tüp mide) girişimi zamanımızda başta A.B.D. olmak üzere hem merkezimizde ve hem de tüm dünyada en sık uygulanmakta olan şişmanlık giderici ameliyattır.

Tüp mide / mide küçültme ameliyatı

Tüp mide girişimi; şekil ve Prof. Yerdel tarafından seslendirilmiş “animasyon” ‘dan da anlaşılabileceği gibi, karın ön duvarında büyük kesi yapmaksızın milimetrik deliklerden laparoskopik yani “kapalı” olarak midenin % 80 -90 ’lık bölümünü özel ve tek kullanımlık “stapler” adlı el aletlerinin yardımı ile kesip çıkartmaya dayalı “restriktif” , yani gıda alınımını “kısıtlayıcı” bir girişimdir.

Tüp mide ameliyatı. Prof Yerdel’in anlatımı ile.

Tüp mide / mide küçültme ameliyatı zamanımızda tüm dünyada en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemdir. Usta ellerde bir saatin altında tamamlanabilen bu ameliyat laparoskopik bir girişimdir. dolayısı ile büyük bir karın kesisi yoktur ve ameliyat milimetrik deliklerden girilerek yapılmaktadır.

Morbid obezite tedavisi, 2014 yılında. Prof Yerdel canlı yayında.

Morbid obezite, yani vücut kitle indeksinin 40’ın üstünde olması durumu zamanımızın en sık ve ölümcül hastalıklarının başında gelmektedir. İyi haber; obezite cerrahisi yani şişmanlığı giderici “kapalı” ameliyatlar sayesinde bu denli şişman olanların yeniden sağlıklarına kavuşmalarının mümkün olabilmesidir.

Hafif “malabsorbtif” ; yani gıdaların emilimini azaltıcı etkisi de vardır ancak bu etki mide “by-pass” ameliyatına oranla çok daha azdır. Öte yandan “iştah” midenin “fundus” olarak bilinen kubbesinin çıkarılmış olması neticesinde gene tamamen giderilmiş olur.

Cerrahi olarak yapılması eksperler için teknik açıdan son derece kolaydır ve hızla , yaklaşık bir saatte gerçekleştirdiğimiz bir ameliyattır. Midenin tıpta “pilor” olarak bilinen çıkış kapakçığı korunduğu ve sindirim sistemindeki devamlılığın aynen sağlandığı bir teknik olması ameliyat sonrası bazı istenmeyen yan etkilerin daha az olmasını sağlar.

 

2. Tüp mide / mide küçültme ameliyatının tarihçesi

Mide küçültme ameliyatın” yada “Tüp mide ameliyatının” gelişim süreci ise ilginçtir. Kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde daha çok aşırı yani VKİ ’si 50’den yüksek “süper” obezlerde hastaları mide by-pass ’ı veya “duodenal switch “ ameliyatlarına hazırlama aşamasında “ara” ya da “öncü” bir girişim olarak uygulanmakta idi. Burada amaçlanan; daha basit bir girişim olan “tüp mide” ameliyatı ile öncelikle kilo verdirmek ve sonrasında mide by-pass ameliyatlarını daha rahat, risksiz ve kolaylıkla yapmaktı. Çünkü kilo vermeyi sağladığı bilinmekle beraber, uzun dönemde bu etkisinin mide by-pass’ı ile kıyaslanamayacak düzeyde düşük olacağı sanılıyordu. Öte yandan tıp biliminde duygu ve hislerin hiçbir anlamı yoktur ve bazı önyargılar kimi zaman da bizim lehimize olacak şekilde yanlış çıkabilmektedir ! Daha doğrusu “zamanın testi” ile karşı karşıya kaldıktan sonra, yani tüp mide ameliyatının orta ve uzun dönem sonuçları ele geçtiğinde ve kıyaslamalar matematiksel olarak yapıldığında bu girişimin kendisinin de son derece etkili olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile “mide küçültme” ameliyatı son 10 yıldır ciddi biçimde gündemimize oturmuştur ve zamanımızda en çok uygulanılan bariatrik prosedürdür.

Tüp mide ameliyatı ayrıca tip II şeker hastalığını da, hem de kilo kaybı oluşmadan önce ameliyat sonrası ilk günlerde ortadan kaldırabilmektedir. Kilo kaybı üzerinden olmayan bu direk etki tam da aydınlatılamamış olan bazı hormonal mekanizmalar üzerinden gerçekleşmektedir.

3. Tüp mide ameliyatından sonra tekrar kilo almak mümkün mu?

Ayrıca bu ameliyatın önemli bir avantajı ; yıllar sonra az bir olasılık da olsa yeniden kilo alınması durumlarında diğer silahlarımız olan mide by-pass’ı veya “duodenal switch” ameliyatlarına rahatlıkla çevrilebilmesidir.
Mide küçültme ameliyatından sonra iz neredeyse hiç kalmıyor
Tüp mide ameliyatından 5 yıl sonra kişiler fazla kilolarının % 55 – 70 ’ini halen kaybetmiş olurlar. Bu obezite ameliyatı sonrasında uzun dönemde yeniden kilo alma oranı ise % 20’ler düzeyindedir. Yeniden morbid obez olunması olasılığı ise son derece düşük olup % 3-4’leri aşmaz. Cerrahi ölümcül risk ise % 0.1 civarındadır. Bu yöntem kilo vermede mide by-pass’ı ya da ona yakın düzeyde etkilidir. Emilim bozukluğu ise mide by-pass’ ı ve özellikle “duodenal switch”‘e oranla çok daha az olduğu için ameliyat sonrası sürekli çeşitli ilaç ve mineral desteği de sıklıkla gerekmez. Bu yöntemle ilgili tam bilinmeyen tek konu çok uzun dönemde midede tekrar büyüme olup olmayacağıdır. Günümüzde en uzun takip süresi olan hastalar ancak 9 – 10 yıl önce ameliyat olmuş durumdadırlar ve şu ana kadar ciddi bir sorun gözükmemektedir.

 

4. Mide küçültme ameliyatından sonra ağrı var mı, iz kalır mı?

Tüp mide ameliyatı laparoskopik (kapalı) olarak , yani salt milimetrik deliklerden girerek yapıldığından girişim sonrası ağrı minimaldir ve estetik sonuç da mükemmeldir. Fotoğrafta bir olgumuzun ameliyat sonrası 10. günündeki kesi durumu paylaşılmış olup, birkaç ay sonra bu çizgiler de hemen hemen görülemez hale gelecektir. Hastalarımız ameliyat sonrası derhal ayağa kalkar ve 3. günde evlerinde olup, 6-7 gün içinde de iş ve güçlerine dönebilirler.

Şişmanlık ameliyatı sonrası pişmanlık yaşanıyor mu?

Şişmanlık cerrahisi (bariatrik cerrahi) ülkemizde hakkında en fazla spekülasyon yapılan konuların başında gelmekte. Öte yandan tüm dünyada son derece net endikasyonlarla ve sıklığı baş döndürücü bir hızla artmakta olan bir cerrahi türü “bariatrik cerrahi”.

Tüp mide obezite ameliyatı sonrası Serra ve Berna hanımdan tavsiyeler.

Şişmanlık ameliyatından sonra ne değişebiliyor? Peki ameliyat sonrasında başka neler oluyor? Ameliyat süreci zor mu ? Sn. Serra ve Berna hanımefendiler canlı yayında.

Sleeve gastrectomy “full thickness staple line suturing” “unedited” Yerdel & Türkçapar

Sleeve gastrectomy is the procedure of first choice in the treatment of “uncomplicated” morbid obesity at İstanbul Bariatrics.

Sleeve Gastrectomy. Trocars, camera & “all” details. “unedited” İstanbul Bariatrics

Sleeve gastrectomy is becoming increasingly popular & is the procedure of first choice in the treatment of “uncomplicated” morbid obesity at İstanbul Bariatrics.

İstanbul Bariatrics olarak ; primer yani önceden hiçbir başka şişmanlık ameliyatı olmamış morbid obezlerin cerrahi tedavisinde % 99 olguda tüp mide ameliyatı tercih edilmektedir.

5. İstanbul Bariatrics’in “mide küçültme“ tekniği ve uygulaması

Merkezimizde tüm obezite ameliyatlarına 3 tam yetkin cerrah birlikte girmekte ve gene tüm olguların stapler hattı boylu boyunca “elle” ikinci bir destek olarak dikilmektedir. Bu ek dikme işleminin kanama ve kaçak gibi istenmeyen yan etkileri azaltacağını düşünmekteyiz. Nitekim 100’lerce olguluk serimizde hiçbir cerrahi kanama yaşamamış ve başarı ile tedavi edip taburcu ettiğimiz sadece tek olguda kaçak gözlemiş olmamız bu ek dikiş tekniğinin etki ve önemine işaret etmektedir.

 

Morbid Obez Olabilirsiniz Ama Çaresiz Değilsiniz

0 533 203 28 62
0 532 176 18 05
Mail Gönderin