İstanbul Bariatrics

Obezite Cerrahisi - Tüp mide ameliyatı

Obezite Cerrahisi - Tüp mide ameliyatı

Tüp Mide ameliyatı adı üstünde; yani mideyi adeta ince uzun bir tüpe çevirdiğimiz bir laparoskopik girişimdir. Tıpta “sleeve gastrectomy” olarak bilinir.

Tüp mide ameliyatı tam olarak nedir ?

Şişmanlık ameliyatları 2013 yılında

Prof. Yerdel canlı yayında Sn Derya Baykal ile morbid obezite ameliyatlarını konuşuyor. En sık yapılmakta olan ameliyatlar hangileri ? Tüp mide ameliyatı ve mide by-pass’ı ameliyatı tam olarak nedir ? Bu laparoskopik girişimler hangi mekanizmalarla etkili oluyorlar ? Sonuçları ve riskleri nelerdir ? Hangi hastaya hangi ameliyat ?

Tüp mide ameliyatı. Prof Yerdel’in anlatımı ile.

Tüp mide ameliyatı zamanımızda tüm dünyada en sık uygulanan şişmanlık giderici cerrahi yöntemdir. Usta ellerde bir saatin altında tamamlanabilen bu ameliyat laparoskopik bir girişimdir. Amaç mideyi ince uzun bir tüpe çevirmektir. Bu sayede hem gıda alımı kısıtlanır ve hem de iştah hatırı sayılır düzeyde azalır.

Animasyon’dan anlaşılabileceği gibi laparoskopik olarak midenin hatırı sayılır bölümünü kesip çıkarmaya dayalı  “restriktif” , yani gıda alınımını kısıtlayıcı bir girişimdir.  Çok hafif “malabsorbtif”  yani  gıdaların emilimini bozucu etkisi de vardır ancak bu mide by-pass’ına oranla çok daha azdır. Öte yandan  iştah  midenin “fundus” olarak bilinen kubbesinin çıkarılmış olması neticesinde gene tamamen giderilmiş olur. Cerrahi olarak yapılması eksperler için teknik açıdan son derece kolaydır  ve hızla , yaklaşık 40-50 dakikada gerçekleştirilebilen bir ameliyattır. Midenin tıpta pilor olarak bilinen çıkış bölümü korunduğu ve sindirim sistemindeki devamlılığın aynen sağlandığı bir teknik olması ameliyat sonrası bazı istenmeyen yan etkilerin daha az olmasını sağlar.

Sleeve gastrectomy as we do it

Sleeve gastrectomy is the procedure of first choice in the treatment of “uncomplicated” morbid obesity at our centre.

Sleeve gastrectomy. By; Yerdel & Türkçapar

Sleeve gastrectomy comprises three stages at our centre. Dissection, stapling & suturing.

Tüp mide ameliyatı. Gerçek ameliyathane görüntüleri.

Sn Seda Sayan kızkardeşinin şişmanlık ameliyatını canlı yayına taşıyor. Prof Türkçapar/Yerdel bu ameliyatların detaylarına ve laparoskpik yani kapalı girişimler olduğuna değiniyor.

Bu ameliyatın gelişim süreci de ilginçtir. Kullanılmaya başlandığı ilk dönemlerde daha çok aşırı yani VKİ’si 50’den yüksek “süper” obezlerde hastaları mide by-pass’ına hazırlama aşamasında ara ya da öncü bir girişim olarak kullanıyordu. Yani önce daha basit bir girişim olan “tüp mide” ameliyatı ile biraz kilo verdirelim ve sonrasında mide by-pass’ı ameliyatı olurken hasta biraz zayıflamış olsun ve bu ameliyatın riski azalsın amacını güderek. Çünkü kilo vermeyi sağladığı bilinmekle beraber, uzun dönemde bu etkisinin mide by-pass’ı ile kıyaslanamayacak düzeyde düşük olacağı sanılıyordu. Öte yandan tıp biliminde duygular ve hisler kimi zaman da bizim lehimize olacak şekilde yanlış çıkabilmektedir ! Daha doğrusu “zamanın testi” ile karşı karşıya kaldıktan sonra, yani tüp mide ameliyatının orta dönem sonuçları ele geçtiğinde ve kıyaslamalar matematiksel olarak yapıldığında bu girişimin kendinin de son derece etkili olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. Dolayısı ile “tüp mide” ameliyatı son 5 yıldır ciddi biçimde gündemimize oturmuştur ve zamanımızda en çok uygulanılan bariatrik prosedürlerin başında gelmektedir.

Tüp mide (şişmanlık) ameliyatından 8 ay sonra 35 kilo vermek !

Sn. Mine Kantur bir eski morbid obezite hastası ve son derece akıllı ve başarılı bir iş kadını. Kendisine bu canlı yayın çekimden yaklaşık 8 ay kadar önce “tüp mide” ameliyatı yaptık. Ameliyat kararını nasıl verdiğini ve sonrasında nelerin değiştiğini canlı yayında anlatıyor.

Tüp mide ameliyatından 1.5 yıl sonra.

Morbid obezite ameliyatı hastalar için nasıl bir süreç ? Ameliyat sonrası ilk aylar neler gerekmekte ? Bir iki ay sonra neler yapmak gerekmekte ? Gene aynı ameliyatı olur musunuz ? Prof Türkçapar Sn Şule Demirtaş ile konuşuyor.

Tüp mide ameliyatından 5 yıl sonra kişiler fazla kilolarının % 55’ini halen kaybetmiş olurlar. Bu ameliyat sonrasında uzun dönemde yeniden kilo alma oranı ise % 20’ler mertebesindedir. Yeniden morbid obez olunması olasılığı ise son derece düşük olup % 2’leri aşmaz. Cerrahi ölümcül risk ise mide by-pass’ındakinden biraz daha düşük ve % 0.1 – 0.2 civarındadır. Bu yöntem kilo vermede mide by-pass’ı ya da ona yakın düzeyde etkilidir. Emilim bozukluğu ise mide by-pass’ ına oranla daha az olduğu için ameliyat sonrası sürekli vitamin ve mineral desteği sıklıkla gerekmez. Bu yöntemle ilgili bilinmeyen tek konu çok uzun dönemde midede tekrar büyüme olup olmayacağıdır. Günümüzde en uzun takip süresi olan hastalar ancak 9 yıl önce ameliyat olmuş durumdadırlar ve şu ana kadar ciddi bir sorun gözükmemektedir.

Morbid Obez Olabilirsiniz Ama Çaresiz Değilsiniz

0 533 203 28 62
0 532 176 18 05