Dr. Roslin, Türkiye’de daha laparoskopi yeni anlaşılmaya başladığı , şişmanlık ameliyatlarının adının bile geçmediği 1990’ların başından beri şişmanlık cerrahisine gönül vermiş bir eksper. Kendisi ile yıllardır organik bir ilişki içindeyiz ve ileri derece komplike olguları danışmak ve gerektiğinde “profesyonel” yardım almak bağlamında işbirliğimizi sürdürmekteyiz.

Dr. Roslin’in dehası ise şuradan kaynaklanmakta: Çok nadiren de olsa şişmanlık ameliyatları çok uzun dönemde etkilerini kaybedebilmekteler. Yani hastaların % 1-2 ‘lik bölümünde uzun dönem sonunda tekrar aşırı kilo nedeniyle yeniden ve tekrar ameliyat gerekebilmekte. Gerçi tekrar Morbid Obez olunması durumu Ülkemizde A.B.D. ‘ye oranla muhtemelen daha nadir ama imkansız değil. Bizim de çok ama çok nadiren başımıza gelebiliyor. Bu durumda ise “duodenal switch” olarak bilinen ileri derecede komplike bir girişimle tekrar başarılı kilo kaybı gayet mümkün. Gene çok nadiren de daha sadece birkaç doktorun deneyimi olan bazı cerrahi yöntemler gerekebilmekte. Bunların hepsi ikincil , kimi zaman üçüncül girişimler ve mutlak teknik hakimiyet ve ileri deneyim şart. Dr. Roslin işte bu konularda bir dünya otörü ve bir virtiöz. Bu satırları okuyan cerrah arkadaşlarımız ne demek istediğimizi mutlaka anlayacaklardır. Dr. Roslin tüm dünyada birçok cerraha hem eğitim vermekte ve hem de yardım etmekte. Biz ise kendisiyle profesyonel anlamda çalışmayı tecih ettik. New York , Manhattan’ın önemli hastanelerinden Lenox Hill’in “link”’in den de anlaşılabileceği gibi kendisinin de üç cerrahtan ve ciddi destek personelden oluşan çok kuvvetli bir ekibi var. Bize örnek ve destek olduğun için teşekkürler Mitch.